Beleidsgroep Passend Onderwijs

SWV Passend Onderwijs 31.04 Westelijke Mijnstreek

Beleidsgroep Passend Onderwijs

De Beleidsgroep Passend Onderwijs, bestaande uit schoolleiders VO/VSO en strategisch beleidsmedewerker(s) jeugd van de gemeente, dragen samen met de directeur zorg voor de voorstellen van beleid die tot realisatie van de doelstellingen van het SWV leiden.

De organisatiestructuur van het SWV is opgebouwd vanuit het centrum van het systeem (docent-leerling-ouders/verzorgers). Aan de basis staat het netwerk van zorgcoƶrdinatoren: professionals die dagelijks in contact staan met docenten/ mentoren, leerlingen en ouders. Zij vormen de basis van het ondersteunend systeem. Zij zorgen voor afstemming, leggen verbindingen, hebben zicht op de kwaliteit van het primaire proces en weten wat leerlingen en docenten nodig hebben om elke dag weer nieuwe perspectieven te creƫren. In een wederzijdse dialoog met schoolleiders voeden zij hen met betrouwbare informatie om beleidsvoorbereidend de juiste voorstellen naar het bestuur te doen.

Het bestuur van het SWV neemt uiteindelijk de besluiten over het beleid van het SWV.