Netwerk van Zorgcoördinatoren

SWV Passend Onderwijs 31.04 Westelijke Mijnstreek

Netwerk van Zorgcoördinatoren

Het netwerk van zorgcoördinatoren bestaat uit de zorgcoördinatoren van de aangesloten VO/VSO-scholen, de coördinator van het Onderwijs Diensten-centrum (ODC), een vertegenwoordiging van Regionaal bureau Leerplicht/ Jongerenloket en een vertegenwoordiger van het MBO. Het netwerk komt zes keer per jaar bij elkaar om alle facetten van het passend maken van onderwijs voor jeugdigen te bespreken, te vertalen in voorstellen voor aanpassingen van de ondersteuningsstructuur, reflectie te plegen op eigen handelen enz.