Ondersteuningsplanraad

SWV Passend Onderwijs 31.04 Westelijke Mijnstreek

Ondersteuningsplanraad

Het SWV heeft verplicht een Ondersteuningsplanraad (OPR). De Wet Mede-zeggenschap op Scholen (WMS) is hierop van toepassing, personeel en ouders/leerlingen zijn in deze raad evenredig vertegenwoordigd.

De MR/GMR-en van de afzonderlijke scholen vaardigen leden af voor de OPR.

De OPR heeft twaalf zetels, twee zetels per deelnemende schoolorganisatie, een voor een afvaardiging namens personeel en een voor een afvaardiging namens leerlingen/ouders. De Ondersteuningsplanraad is eind 2013 opgericht. De taak van de OPR, zoals vernoemd in statuut en reglement, is al dan niet instemming geven aan het ondersteuningsplan van het SWV.

Samenstelling Ondersteuningsplanraad

Zes zetels namens personeel:
Marco Smeets Groenewald
Adriana Prinsen Trevianum Scholengroep
Remko van Rijt Graaf Huyn College
Jack Thissen DaCapo College
Silvia Massen Xaveriusschool
Ivo Hermans Parkschool
Zes zetels namens ouders:
Nicolle Aelmans Groenewald
Henri Knops Trevianum Scholengroep
Vacature Parkschool
Sandra Nijsten Graaf Huyn College
Elise Janssen DaCapo College
Vacature Xaveriusschool