Optimale ontplooiingskansen voor elke leerling

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs
Voortgezet Onderwijs Westelijke Mijnstreek

Het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs 31.04 bestaat uit alle scholen voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs in de Westelijke Mijnstreek. Voor een overzicht van onze scholen klikt u hier. Wij nemen met elkaar de verantwoordelijkheid om voor iedere jongere in deze regio passend onderwijs te verzorgen.

Knooppunten

Om ervoor te zorgen dat we gezamenlijk verantwoordelijk kunnen dragen voor onze jongeren, voeren we het gesprek met de juiste mensen op het juiste moment. Deze gesprekken noemen we knooppunten, een middel dat helpt bij de samenwerking.

Het SWV werkt nauw samen met partners om hun leerlingen het onderwijs en de ondersteuning te bieden die elke leerling nodig heeft.

Inclusief onderwijs

Als SWV streven we naar inclusief onderwijs: leerlingen samen op school, met al hun mogelijkheden, ondersteuningsbehoeften, kansen en belemmeringen.

In de Westelijke Mijnstreek hebben we deze ontwikkeling opgenomen in ons ondersteuningsplan.

Ouder- en jeugdsteunpunt

Ouders en jeugdigen hebben, in hun zoektocht naar passsend onderwijs voor hun kind informatie nodig die toegankelijk en begrijpelijk is en toepasbaar is op hun specifieke situatie. Elk samenwerkingsverband heeft daarom een ouder- en jeugdsteunpunt.

Voor de Westelijke Mijnstreek is dat ‘Opgroeien in 046’.