Jaarverslag

In het jaarverslag wordt teruggekeken op de activiteiten uitgevoerd in het verslagjaar, worden behaalde resultaten benoemd en wordt de voortgang op de ankerpunten uit het ondersteuningsplan beschreven. Het jaarverslag wordt actief gedeeld met OPR, gemeente en inspectie.