Over PO naar het VO

Aanmeldingsprocedure van primair onderwijs (PO) naar voortgezet onderwijs (VO).

Naar het voortgezet onderwijs

Elke school heeft een eigen aanmeldingsprocedure. Ouders kunnen voor informatie over de ondersteuning op school het schoolondersteuningsprofiel op de site van de school raadplegen. Nadat de ouders hun kind schriftelijk hebben aangemeld middels het aanmeldformulier, geldt de zorgplicht voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte.

Voor de zorgplicht gelden een aantal regels en voorwaarden. Deze zijn te vinden op de website Steunpunt Passend Onderwijs

De PAVO is een commissie die bijdraagt aan zorgvuldige plaatsing van leerlingen en bestaat uit een vertegenwoordiging van alle vo-scholen en SWV vo Westelijke Mijnstreek. Desgewenst kunnen anderen worden uitgenodigd deel te nemen aan de PAVO ten behoeve van bespreking van leerlingen op grond van expertise of betrokkenheid bij de leerling.

De PAVO bespreekt leerlingen over wie zorgen zijn met betrekking tot de overstap naar een reguliere vo in de Westelijke Mijnstreek omwille van hun ondersteuningsvraag. De PAVO vervult daarmee de belangrijke rol om in gezamenlijkheid de mogelijkheden van plaatsing in het regulier vo te onderzoeken en samen te staan voor een dekkend en passend onderwijsaanbod voor elke leerling in de regio.

PAVO

Overstap naar VSO