Ons dekkend aanbod

Om elke jongere de kans te geven zich zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen creëren we samen met partners een zo inclusief mogelijk dekkend aanbod waarin jongeren samen gezond en veilig kunnen opgroeien. Om dit aanbod te kunnen bieden werken reguliere middelbare scholen en scholen voor speciaal voortgezet onderwijs intensief met elkaar samen. Dit doen ze binnen een samenwerkingsverband. In verband met passend onderwijs hebben de scholen zorgplicht.

In het schooljaar 2021-2022 is een nieuw ondersteuningsplan geschreven voor de komende planperiode 2022-2026.

In dit ondersteuningsplan is er veel aandacht voor het inrichten van een zo inclusief mogelijk dekkend aanbod en daarnaast voor kwaliteit en de kwaliteitszorgcyclus.

Het ondersteuningsplan kunt u lezen via deze link

Het ondersteuningsplan

 

 

 

 

 

Bij het realiseren van een dekkend onderwijs- en ondersteuningsaanbod ligt de focus op drie speerpunten:

preventie, samenwerking en leren van en met elkaar.

Dit is verweven in de ondersteuningsstructuur.