Onderwijszorgarrangement

Een onderwijszorgarrangement is een samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp, speciaal voor kinderen die onderwijs- en zorgondersteuning nodig hebben. Bij een onderwijs-zorgarrangement werken ouders, school en jeugdhulp samen. Ze brengen in kaart welke ondersteuning het kind nodig heeft en maken daar afspraken over. Daarbij staat de ontwikkeling van het kind op school centraal. Onderwijszorgarrangementen zijn er voor individuele kinderen en voor groepen kinderen.

Er is een beperkte groep jongeren die onvoldoende of niet in staat is zich te ontwikkelen binnen de setting van het regulier onderwijs of het speciaal onderwijs. Zelfs niet wanneer het onderwijs- en ondersteuningsaanbod van hoge kwaliteit is en voorziet in maatwerk. Deze jongeren hebben nood aan een intensief begeleidings- en/of behandelaanbod om (weer) tot ontwikkeling te komen. Om te voorkomen dat ze gedurende de periode van behandeling/begeleiding volledig verstoken zijn van onderwijs is het van belang een onderwijsaanbod te creëren binnen de hulpverleningssetting. 

In de Westelijke Mijnstreek zijn we in schooljaar 2019-2020 gestart met twee hulpverlengingspartners die samen met een school voor speciaal onderwijs een onderwijs-zorg arrangement hebben ingericht. Dit arrangement wordt slechts voor enkele jeugdigen ingezet en heeft altijd ten doel om terug te keren naar een vorm van onderwijs.