Samenwerkingspartners

Om elke jongere de kans te geven zich zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen creëren we samen met partners een zo inclusief mogelijk dekkend onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor alle jongeren binnen ons SWV.

Partners bij gemeente en hulpverlening

Het onderwijs werkt nauw samen met partners om hun leerlingen een passend onderwijs- en ondersteuningsaanbod te bieden. Vaste kernpartners op school zijn: ambtenaar leerplicht, jeugdarts, schoolmaatschappelijk werker, psycholoog en team jeugd. Daarnaast is er nauwe samenwerking met partners zoals de wijkagent, jeugdzorgaanbieders, jongerenloket, stagebedrijven, enz.

Gemeente - Team Leren en Jongeren

Team Leren en Jongeren helpt ouders en kinderen om (weer) naar school te gaan. Het bureau werkt voor de gemeenten Sittard-Geleen, Stein, en Beek.

Schoolmaatschappelijk werk

Schoolmaatschappelijk werkers geven individueel advies en begeleiding en daar waar nodig schakelen ze met andere professionals. 

Psycholoog kind en jeugd
POH-Jeugd

De psychologen en orthopedagoog van het CJG helpen kinderen en jongeren van 4 tot 23 jaar en hun ouders bij opvoed- en opgroeivragen en mentale gezondheid. 

GGD - Jeugdarts

Als u zich zorgen maakt over de ontwikkeling van uw kind, kunt u terecht bij het team JGZ van de GGD Zuid Limburg. Een jeugdarts of jeugdverpleegkundige probeert er dan samen met u achter te komen wat er precies met uw kind aan de hand is. Als dat nodig is, kan de jeugdarts of jeugdverpleegkundige u doorverwijzen voor extra onderzoek of passende hulp.