TLV PrO

Een toelaatbaarheidsverklaring PrO is noodzakelijk voor plaatsing binnen het praktijkonderwijs. Hiervoor dient een leerling te voldoen aan landelijke criteria.

TLV PrO

Voor toelating op een school voor praktijkonderwijs (PrO) is een toelaatbaarheidsverklaring, afgegeven door het SWV, nodig. Wanneer een basisschool een PrO-school adviseert, melden ouders hun kind aan bij de PrO-school.

Na aanmelding van een leerling op de PrO-school beoordeelt de school op grond van dossier en gesprek(ken) met basisschool, ouders en leerling of zij een passend onderwijs- en ondersteuningsaanbod hebben voor betreffende leerling. Indien dit het geval is, vraagt de PrO-school een toelaatbaarheidsverklaring aan bij het SWV. Hiervoor zijn landelijke criteria vastgesteld die voorwaarden betreffen ten aanzien van leerachterstanden en intelligentiegegevens.

Een TLV PrO is de gehele schoolloopbaan in het voortgezet onderwijs (vo) geldig. Ook is deze, eenmaal afgegeven, in heel Nederland geldig. Bij verhuizing hoeft dus geen nieuwe aanvraag te worden gedaan en zal het samenwerkingsverband waarin de leerling wordt aangemeld zorg dragen voor passend onderwijs. In de meeste gevallen wordt deze aanvraag gedaan bij de start in het middelbaar onderwijs, slechts in incidentele gevallen gebeurt dit op een later moment.

Als een leerling voldoet aan de landelijke criteria, zal door de PCPO een Toelaatbaarheidsverklaring PrO worden afgegeven. Wanneer een leerling niet voldoet aan de (didactische) criteria, zal in overleg tussen de PrO-school, basisschool en ouders bekeken moeten worden welke ondersteuningsbehoefte de leerling heeft en op welke manier binnen het vo de ondersteuning vorm kan worden gegeven.

Meer informatie leest u in bijlage 7 van het ondersteuningsplan.