Informatie voor ouders

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed sit amet auctor neque. Phasellus ut enim blandit, maximus libero ut, molestie lorem. Nulla quis mauris porttitor, feugiat sapien a, interdum nisi. Nam tristique metus quis lobortis hendrerit. 

De positie en zeggenschap van ouders

Een van de speerpunten van passend onderwijs is het versterken van de positie van ouders. Dit is beschreven in het referentiekader van de sectorraden, PO-raad, VO-raad http://www.steunpuntpassendonderwijs-vo.nl. De schoolbesturen hebben een zorgplicht en zorgen voor een passende onderwijsplek voor iedere leerling in het SWV. Ouders worden in principe geholpen door de school waar zijn hun zoon/dochter aanmelden.

Een goede samenwerking tussen school en ouders is van groot belang, vooral als er zorgen zijn en een leerling of gezin extra hulp of ondersteuning nodig heeft. Wettelijk gezien hebben de scholen de plicht om ouders te informeren over de vorderingen van hun zoon/dochter en de eventuele extra ondersteuning die nodig is. Ons SWV stimuleert dat ouders vanaf het begin worden betrokken bij het onderwijs en de ondersteuning van hun zoon/dochter. Dit is ook onderdeel van het handelingsgericht werken. In de ondersteuning op schoolniveau is het gesprek en de afstemming met ouders bij elke stap aan de orde.

Een van de belangrijke instrumenten die de wetswijzigingen passend onderwijs bieden om de zeggenschap van ouders te versterken, is het inrichten van een ondersteuningsplanraad (OPR). De OPR van ons SWV is in december 2013 opgericht. Het aantal vertegenwoordigers namens de ouders en leerlingen is in deze raad gelijk aan het aantal vertegenwoordigers namens het personeel.