ZOCO netwerk

Het netwerk van zorgcoördinatoren

Het netwerk van zorgcoördinatoren: professionals die dagelijks in contact staan met docenten/ mentoren, leerlingen en ouders. Het netwerk van zorgcoördinatoren bestaat uit de zorgcoördinatoren van de aangesloten vo/vso-scholen, de coördinator van het ODC, een vertegenwoordiger van Regionaal Bureau Leerplicht, een vertegenwoordiger van team jeugd, een vertegenwoordiger van schoolmaatschappelijk werk (SMW) en een vertegenwoordiger van de Jeugdgezondheidszorg. Het netwerk komt zes keer per jaar bij elkaar onder voorzitterschap van de directeur van het SWV om alle facetten van het passend maken van onderwijs voor jeugdigen te bespreken, te vertalen in voorstellen voor aanpassingen van de ondersteuningsstructuur, reflectie te plegen op eigen handelen enz.Er wordt informatie gedeeld en het beleid van het SWV wordt vertaald naar de dagelijkse praktijk van de scholen.