Documenten en brochures

SWV Passend Onderwijs 31.04 Westelijke Mijnstreek

Bestuursverslag 2017

Om het huidige onderwijs beter passend te maken, werd per 1 augustus 2012 de bestaande organisatie van de leerlingenzorg in het basis- en voortgezet onderwijs op een aantal punten ingrijpend veranderd. De scheiding tussen regulier en speciaal onderwijs werd opgeheven. De wet Passend onderwijs moet knelpunten in het onderwijsstelsel aanpakken en zorgen voor meer afstemming tussen het onderwijs en gemeenten en lokale zorgpartners, met als uiteindelijk doel meer maatwerk in het onderwijs.

Download het Bestuursverslag 2017

Jaarverslag 2017

Sinds het van kracht worden van de wet Passend Onderwijs op 1 augustus 2014 is de Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Westelijke Mijnstreek VO-31-04 (hierna: ‘Samenwerkingsverband’) verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken uit hoofde van deze wet in de regio Westelijke Mijnstreek.

Download het Jaarverslag 2017

Ondersteuningsplan 2018 - 2022

Het Ondersteuningsplan vormt de reisgids van Passend Onderwijs voor de VO-regio Westelijke Mijnstreek. In dit plan worden missie en visie beschreven en op welke wijze betrokkenen deze denken te realiseren.

Download het Ondersteuningsplan 2018 - 2022

Informatiegids Passend Onderwijs voor ouders

Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben wordt georganiseerd. Het gaat om zowel lichte als zware ondersteuning. Bijvoorbeeld extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal, hulpmiddelen of onderwijs op een speciale school.

Download de Informatiegids Passend Onderwijs voor ouders

Informatiegids Passend Onderwijs voor leraren

De brochure is bedoeld voor alle leraren in het regulier en speciaal onderwijs. De informatie uit deze brochure kan u helpen uw rol te pakken en mee te bepalen hoe passend onderwijs er straks op uw school en in uw klas uitziet. Daarnaast geeft de brochure ook antwoord op vragen en zorgen die bij leraren leven. Gaat de werkdruk nog verder omhoog, krijg ik straks in mijn klas veel meer leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, wordt het speciaal onderwijs opgeheven en hoe zit het precies met die bezuiniging?

Download de Informatiegids Passend Onderwijs voor leraren